Laadunhallinta- ja arviointi

Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja arvioinnin ajankohtaisena haasteena on luoda menetelmiä vasupohjaiseen laadunhallintaan ja arviointiin. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Stakes 2005) korostaa vasun merkitystä laadunhallintaa ja arviointia ohjaavana asiakirjana. Vasupohjaiseen arviointiin pitäisi osallistaa lapset, vanhemmat, henkilöstö, hallinto ja muut yhteistyötahot. Jo kymmenen vuoden ajan kunnat ovat laatineet vasuprosessiensa yhteydessä kuvauksia hyvästä varhaiskasvatuksesta eri tason vasuihin. Kuvaukset ovat lupauksia toiminnan laadusta. Ainoastaan arvioinnin kautta saamme selville, toteutuvatko lupaukset myös tekoina, ja jos eivät, niin missä on toiminnan keskeisimmät kehittämisen paikat.

Ediva on kehittänyt erilaisia vasupohjaisia arviointimenetelmiä varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja arvioinnin tueksi sekä toteuttaa tilauksesta erilaisia laadunhallintaan, arviointiin ja auditointiin liittyviä palveluja.

Tuemme kuntia arviointisuunnitelman laatimisessa sekä kunta- että yksikkötasolla sekä suunnittelemme ja toteutamme tarpeen mukaan myös eri tasoisia ja laajuisia arviointitutkimuksia.

 

Ajankohtaisena laadunhallintaan ja arviointiin liittyvänä projektina Ediva on kehittämässä CAF- pohjaista laadunhallinnan ja arvioinnin mallia varhaiskasvatukseen. CAF (Common Assesment Framework) arviointimalli on kehitetty EU-jäsenmaiden yhteistyönä ja se on tarkoitettu nimenomaan julkisen sektorin organisaatioiden laadunarviointimalliksi. Mallin lähtökohtana on jatkuva parantaminen. Mallia käytetään yhä kasvavassa määrin julkisen sektorin organisaatioissa ja esimerkiksi sivistys/opetustoimen puolella.