Palvelut

Edivan keskeisimmät palvelukokonaisuudet muodostuvat koulutuspalveluista, laadunhallinta- ja arviointipalveluista sekä tutkimus- ja kehittämispalveluista. Lisäksi Ediva julkaisee varhaiskasvatusalan kirjallisuutta sekä kehittää erilaisia työvälineitä varhaiskasvatuksen johtamisen, suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen tueksi.

Palveluissa panostamme tutkimustiedon ja varhaiskasvatuksen arkitodellisuuden väliseen jatkuvaan vuoropuheluun. Keskeistä on löytää perusteltuja näkökulmia ja toimivia välineitä henkilöstön osaamisen, varhaiskasvatustoiminnan ja johtajuuden kehittämiseen. Edivan palvelutarjonnan keskeisin tavoite kietoutuu tiiviisti varhaiskasvatuspalveluiden ydintarkoituksen ympärille. Tavoitteenamme on kaikkien palveluidemme kautta luoda edellytyksiä sille, että varhaiskasvatuspalvelut kaikissa eri muodoissaan edistävät lasten hyvinvointia ja oppimista.