Pedagoginen johtaminen varhaiskasvatuksessa 6 op, kevät 2014

Ediva toteuttaa yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa jo kolmannen pedagogisen johtamisen prosessikoulutuksen. Koulutus sisältää kuusi lähiopetuspäivää sekä niihin liittyviä ennakko/välitehtäviä. Koulutus on laajudeltaan 6 opintopistettä. Koulutus toteutetaan Riihimäellä seuraavan aikataulun mukaisesti: I jakso: 25.-26.3.2014, II jakso: 6.-7.5.2014  ja III jakso: 26.-27.8.2014.  Koulutukseen voi ilmoittautua 28.2.14 asti. Lisätietoja ja ilmoittautuminen