Kehittämisvalikko

Edivan luoma kehittämisvalikko on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille. Kehittämisvalikko on jaettu sisällöllisesti kahteen osaan: perhepäivähoitoon ja varhaiskasvatukseen. Jaottelu perustuu siihen, että perhepäivähoidon kehittämisvalikko on luotu alun perin Verven nettisivuille osana PERHOKE -hanketta. Verve luopui valikon ylläpidosta vuoden 2014 alusta ja toivoi Edivan jatkavan sen ylläpitoa ja uudistamista.

Varhaiskasvatuksen kehittämisvalikko pitää sisällään laajemmin koko ammatillisen varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyvää materiaalia, jota on tuotettu viimeisen viiden vuoden aikana Edivan ja yhteistyökumppaneiden toimesta. Molempiin valikon osiin kehitetään jatkuvasti lisää uutta sisältöä, jonka tuottamiseen toivotaan myös muiden varhaiskasvatuksen kehittäjien ja tutkijoiden osallistuvan. Uudesta tuotetusta materiaalista maksetaan tekijäpalkkio.

Kehittämisvalikon käyttö perustuu käyttäjälisenssiin, joka neuvotellaan aina kunkin asiakkaan kanssa erikseen. Hinnoittelu pohjautuu käyttäjämäärään. Kuntakohtainen käyttäjälisenssi antaa oikeuden käyttää kaikkea valikon materiaalia koko kuntatasolla.

tai