Ediva

Ediva on vuonna 2008 perustettu, varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kehittämiseen erikoistunut yritys. Palvelumme perustuvat vahvaan varhaiskasvatusalan asiantuntijuuteen ja ammattitaitoon. Ediva viettää tänä vuonna viidettä juhlavuottaan.

Palveluissamme panostamme tutkimustiedon ja varhaiskasvatuksen arkitodellisuuden väliseen jatkuvaan vuoropuheluun. Keskeistä on löytää perusteltuja näkökulmia ja toimivia välineitä henkilöstön osaamisen ja varhaiskasvatustoiminnan kehittämiseen. Edivan palvelutarjonnan keskeisin tavoite kietoutuu tiiviisti varhaiskasvatuspalveluiden ydintarkoituksen ympärille.

Tavoitteenamme on kaikkien palveluidemme kautta luoda edellytyksiä sille, että varhaiskasvatuspalvelut kaikissa eri muodoissaan edistävät lasten hyvinvointia ja oppimista.

Tämä toteutuu parhaiten ammattitaitoisen, jatkuvasti uutta oppivan ja hyvinvoivan varhaiskasvatushenkilöstön avulla.

Yhteistyökumppanit

VerveOmniailocoToimiva