Case: Liedon kunta

Liedon kunnassa on kehitetty varhaiskasvatusta aktiivisesti. Ensimmäinen kuntavasu valmistui 2006 ja uudistettu versio kuusi vuotta myöhemmin 2012. Uudessa kuntavasussa on nostettu Liedon kunnan varhaiskasvatuksen kehittämisen painopistealueiksi varhaiskasvatuksen arviointi, vasupohjainen toiminnan suunnittelu ja johtajuus.

Elina Lindholm
Varhaiskasvatusjohtaja
Liedon kunta

Liedon kunnassa on kehitetty varhaiskasvatusta aktiivisesti. Ensimmäinen kuntavasu valmistui 2006 ja uudistettu versio kuusi vuotta myöhemmin 2012. Uudessa kuntavasussa on nostettu Liedon kunnan varhaiskasvatuksen kehittämisen painopistealueiksi varhaiskasvatuksen arviointi, vasupohjainen toiminnan suunnittelu ja johtajuus. Näiden kaikkien kehittämisalueiden yhteydessä olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Edivan kanssa.

Syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana Ediva toteutti Liedon kunnan varhaiskasvatuksen esimiehille suunnatun, neljä lähiopetuspäivää sisältäneen prosessikoulutuksen varhaiskasvatuksen arvioinnista. Koulutuksen aikana avattiin laajasti arvioinnin merkitystä varhaiskasvatuksen kehittämisen lähtökohtana sekä kytkettiin arviointi keskeiseksi osaksi vasuprosesseja. Koulutusprosessin aikana laadittiin myös Liedon kuntaan oma varhaiskasvatuksen arviointisuunnitelma, joka on kirjattu uuteen kuntavasuun. Kirsi Alila toimi koulutusprosessissa kouluttajana. Hän toi selvästi esille oman asiantuntijanäkemyksensä ja ohjasi Liedon kunnan varhaiskasvatuksen esimiehet taitavasti arvioinnin kiemuraiselle polulle.

Syksyllä 2012 aloitimme Edivan toteuttaman, esimiestasolle suunnatun pedagogisen johtamisen -prosessikoulutuksen, joka jatkui keväälle 2013. Koulutusprosessin tavoitteena oli lisätä esimiesten valmiuksia toteuttaa pedagogista johtamista tavoitteellisena ja suunnitelmallisena henkilöstön oppimisen johtamisena. Koulutuksessa oli mukana myös Liedon kunnan yksityisten päiväkotien johtajat. Koulutusprosessi sisälsi kahdeksan lähiopetuspäivää sekä niihin kytkeytyviä ennakko- ja oppimistehtäviä. Koulutusprosessin vetäjänä toimi Sanna Parrila.

Koulutuksesta saatiin erittäin hyvää palautetta. Esimiehet kokivat, että koulutus teki näkyväksi, mistä mihin varhaiskasvatus on kehittymässä ja minkälaisia oppimisen haasteita varhaiskasvatuksen arjessa näkyy.

Koulutus antoi konkreettisia työvälineitä ja osaamista henkilöstön oppimisen johtamiseen sekä ravisteli laajemminkin näkemyksiämme toimivista johtamisrakenteista ja menetelmistä. Tärkeää oli myös havahtua siihen, kuinka pienin askelin henkilöstön oppimista ja pedagogiikan kehittämistä tulee viedä eteenpäin. Tärkeintä on olla matkalla ja edistää jatkuvan oppimisen toimintarakenteita ja -kulttuuria.

Johtamisrakenteemme ja jatkuvan oppimisen toimintatavan vahvistamiseksi käynnistämme vielä syksyllä 2013 Edivan suunnitteleman tiimivastaavien koulutuksen, jonka keskeisenä tavoitteena on vahvistaa tiimivastaavien osaamista oman tiiminsä pedagogisena vastuuhenkilönä. Kaikilla kasvattajilla on ammatillinen vastuu edistää toiminnallaan jokaisen lapsen hyvinvointia ja oppimista. Tiimivastaavan tehtävänä on vastata siitä, että tiimin sisällä on yhteinen käsitys, miten toimimalla lasten hyvinvointi ja oppiminen parhaalla mahdollisella tavalla toteutuu. Tämä edellyttää varhaiskasvatustyön muutoksen näkyväksi tekemistä, sekä oman tiimin arkityöhön liittyvien oppimisen paikkojen tunnistamista ja niihin reagoimista. Sekä työtiimin että yksittäisten työntekijöiden käytännön työssä näkyvien oppimisen paikkojen tunnistaminen, käsittely ja niiden muuttaminen suunnitelmalliseksi kehittämistoiminnaksi on jatkuvan oppimisen, työhyvinvoinnin ja varhaiskasvatuksen laadun kannalta keskeistä.

Esimiestasolle suunnattujen koulutusten lisäksi Edivan Sanna Parrila piti 10.5.2013 koko Liedon kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä yksityisten päiväkotien henkilöstölle suunnatun koulutuspäivän, jossa avattiin varhaiskasvatustyön muutosta ryhmämuotoisesta päivähoidosta vasupohjaiseen varhaiskasvatukseen sekä kirkastettiin vasupohjaisen toiminnan suunnittelun prosessia, välineitä ja suunnittelukäytäntöjen muutoshaasteita. Koulutus sai henkilöstöltä todella hyvää palautetta. Henkilöstö koki saaneensa konkreettista näkymää siihen, mistä vanhoista työkäytännöistä tulisi luopua jotta vasupohjainen varhaiskasvatus mahdollistuisi. Sanna koettiin innostavana luennoitsijana, joka osaa herättää rakentavalla tavalla pohtimaan ja kehittämään omaa työtään.