Case: Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen suomenkielinen varhaiskasvatus on tehnyt yhteistyötä Edivan kehitysjohtaja, KT Sanna Parrilan kanssa vuodesta 2008. Sannan toteuttamat koulutukset on suunnattu Kirkkonummen suomenkielisen varhaiskasvatuksen koko henkilökunnalle.

Raili Santavuori
Varhaiskasvatuksen johtaja
Kirkkonummen kunta

Kirsti Päärnilä
Projektipäällikkö
Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen suomenkielinen varhaiskasvatus on tehnyt yhteistyötä Edivan kehitysjohtaja, KT Sanna Parrilan kanssa vuodesta 2008. Sannan toteuttamat koulutukset on suunnattu Kirkkonummen suomenkielisen varhaiskasvatuksen koko henkilökunnalle.

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet yhdessä Sanna Parrilan kanssa mittavan koulutusprosessin Kirkkonummen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Perhepäivähoidon kaikki esimiehet ovat osallistuneet Sannan varhaiskasvatuksen johtamiskoulutukseen kahdessa eri ryhmässä vuosina 2008–2011. Kirkkonummen päiväkotien johtajille kehitettiin oma kontekstuaalisen johtamisen koulutusprosessi, joka toteutettiin 10 koulutuspäivän kokonaisuutena vuosien 2012–2013 aikana.

Prosessiin osallistuivat kaikki päiväkotien johtajat. Koulutuskokonaisuuteen on kuulunut myös koko henkilökunnalle suunnatut kaksi Sannan koulutuspäivää elokuussa 2012. Koulutukset ovat liittyneet kiinteästi Kirkkonummen varhaiskasvatuksen kehittämisprosessiin ja Tekesin rahoittamaan laajaan Intohimoa työhön -hankkeeseen.

Koulutuksista on saatu erittäin hyvää palautetta. Yhteistyö kouluttajan ja osallistujien välillä on toiminut erinomaisesti. Johtajien koulutuskokonaisuus on koettu onnistuneeksi. Koulutus on mm. innostanut osallistujia pohtimaan johtajuutta uudesta näkökulmasta ja tuonut työhön lisää suunnitelmallisuutta sekä selkeyttä. Koulutuksessa on työstetty useita johtamisen työkaluja. Koulutusprosessissa teoria on linkittynyt tiiviisti käytäntöön.

Sannan esiintymistaito ja mukaansatempaava tyyli saivat osallistujat innostumaan ja osallistumaan aktiivisesti koulutuspäiviin.