Case: Espoon kaupunki

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus on tehnyt jo pitkään tiivistä yhteistyötä Edivan kehitysjohtaja, KT Sanna Parrilan kanssa. Sanna Parrila on kouluttanut Espoon varhaiskasvatushenkilöstöä vasupohjaiseen toiminnan suunnitteluun sekä toiminut vastuukouluttajana esimiehille suunnatuissa 14 lähiopetuspäivää sisältävissä Pedagogiikan johtaminen varhaiskasvatuksessa -prosessikoulutuksissa vuodesta 2010 lähtien.

Virpi Mattila
Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö
Espoon kaupunki

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus on tehnyt jo pitkään tiivistä yhteistyötä Edivan kehitysjohtaja, KT Sanna Parrilan kanssa. Sanna Parrila on kouluttanut Espoon varhaiskasvatushenkilöstöä vasupohjaiseen toiminnan suunnitteluun sekä toiminut vastuukouluttajana esimiehille suunnatuissa 14 lähiopetuspäivää sisältävissä Pedagogiikan johtaminen varhaiskasvatuksessa -prosessikoulutuksissa vuodesta 2010 lähtien.

Olemme linjanneet Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa, että kaikki vakituiset esimiehemme osallistuvat koulutukseen ja saavat näin saman perustan johtamisensa kehittämiselle. Jokaiseen koulutusryhmään on valittu 20 esimiestä ja ryhmissä on ollut mukana aina myös yksi aluepäällikkö. Ensimmäinen koulutusryhmä toteutui vuosina 2010-2011, toinen ryhmä 2011-2012, kolmas ryhmä vuoden 2012 aikana ja neljäs ryhmä 2012-2013. Viides ryhmä on alkamassa syksyllä 2013.

Pedagogiikan johtaminen varhaiskasvatuksessa -prosessikoulutuksista on saatu erittäin hyvää palautetta. Koulutusprosessiin osallistuneet ovat innostaneet aina uusia esimiehiä mukaan. Esimiehet ovat kokeneet, että koulutuksen aikana on saanut paljon konkreettisia työvälineitä pedagogisen johtamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Samalla oma rooli pedagogiikan kehittäjänä ja henkilöstön oppimisen edistäjänä on selkiytynyt.

Koulutus on auttanut jäsentämään paremmin johtamistyön eri osa-alueita, hallitsemaan omaa työajankäyttöä sekä priorisoimaan ja suunnittelemaan omaa työtä tavoitteellisemmin ja pidemmällä aika jänteellä.

Sanna Parrila on koettu kouluttajana innostavaksi, asiantuntevaksi, osaavaksi ja vuorovaikutteiseksi. Jokaiseen koulutusryhmään on muodostunut vapaa ja keskusteleva ilmapiiri, jossa on ollut helppo jakaa kokemuksia.