Edivan kehittämisvalikkoa on päivitetty

Edivan kehittämisvalikosta löytyy taas uutta ja päivitettyä materiaalia varhaiskasvatuksen arviointiin ja kehittämiseen. Kuulemme mielellämme palautetta muun muassa uudesta pedagogisen johtajuuden arviointimenetelmästä, jota kehittelimme yhteistyössä Järvenpään vaka esimiesten kanssa. Pedagogisen johtajuuden arviointimenetelmä perustuu jaetun pedagogisen johtajuuden näkökulmaan ja tarkastelee johtajuutta sekä yksikkö-, tiimi- että yksilötasoilla.

Takaisin