Järvenpää kouluttaa koko henkilöstönsä pedagogiseen johtajuuteen

Ediva kouluttaa koko Järvenpään varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogiseen johtajuuteen vuosien 2017-2019 välillä. Varhaiskasvatuksen esimiehille suunnattu pedagogisen johtajuuden prosessikoulutus päättyi maaliskuussa 2018.  Koulutus sai todella hyvää palautetta: “Saimme paljon uutta ajateltavaa ja laajempaa ja syvällisempää tietoa johtajuuden teemoista. Lisäksi saimme tietoa käytännön menetelmistä ja välineistä”, ” Olemme saaneet/ joutuneet pohtimaan asioita monista näkökulmista sekä arvioimaan omaa toimintaa rehellisesti. Asiaa ja pohdittavaa on paljon, mutta mitään emme jättäisi pois.” “Odotamme, että koko työyhteisö saa osallistua samaan ja yhteinen näkemys lisääntyy. Upea mahdollisuus Järvenpään vakalle. KIITOS! 

Lastentarhanopettajien ja veojen pedagogisen johtajuuden prosessikoulutus käynnistyi helmikuussa 2018 ja jatkuu marraskuulle 2018. Syksyllä alkaa myös lastenhoitajien koulutusryhmät, jotka jatkuvat keväälle 2019. Ediva on kouluttanut vastaavat koulutusprosessit myös Kuopiossa ja Siilinjärvellä.

Takaisin